Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura „Niebieskiej Karty”

W dnia 14 października 2018 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej zorganizował szkolenie na temat procedury Niebieskiej Karty”

Brak opisu obrazka

W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, min przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, GKRPA, kurateli sądowej. Tematyka szkolenia ukierunkowana była na pogłębienie i poszerzenie wiedzy na ten temat oraz możliwości zastosowania innych alternatywnych form wspierania osób doświadczajęcych przemocy oraz zagrożonych tym zjawiskiem.

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Witkowska – Kubas, psychoterapeuta,trener treningu psychologicznego, specjalista terapii uzależnień i pomocy osobom doświadczającym przemocy