Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spis placówek udzielających schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej w woj. opolskim

Monar ­ Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi

Zopowy, ul. Zamkowa 1, 48­-100 Głubczyce tel. 077 485 98 00

(44 miejsca dla kobiet i dzieci)

 

Noclegownia dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji Opolskiej + pokój przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Baligrodzka 7, 48­-300 Nysa tel. 077 435 52 11

(35 miejsc)

 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op. Dom dla Samotnej Matki z Dzieckiem

ul. Opolska 32, 47-­120 Żędowice tel. 077 803 69 01

(8 miejsc dla matek z dziećmi)

www.barkastrzelce.org.pl

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Małopolska 20A, 45-­301 Opole tel. 077 455 63 90 do 92