Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór chętnych osób do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Brak opisu obrazka

Nabór chętnych osób do programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Gmina Biała przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Biała będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 t.j.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie niezbędnych dokumentów, które stanowią załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;

 2. klauzulę informacyjną RODO;

 3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych;

 4. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 •  dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała;

 • wysłać poczta tradycyjną na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres:

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej.

Całkowity koszt Programu wynosi 117.504,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opiekuńczych wynosi 117.504,00 zł.

Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  pod telefonem 77 438 71 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022


Pliki do pobrania:

DOCXKarta zgłoszenia do Programu.docx (52,50KB)

DOCXKarta oceny stanu osoby niepełnosprawnej.docx (54,76KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (154,62KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osób.pdf (273,94KB)