Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Światowy Dzień Żywności

W dniu 15 października  2021 z inicjatywy  Urzędu Miasta /Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej oraz zaangażowaniu partnerów:  Gminnego Centrum Kultury w Białej, Banku Żywności oddział w Opolu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku zorganizowany został happening dla mieszkańców Gminy Biała.

Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: „WSPÓLNE BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI: położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę."

Dzień ten poświęcony był najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Celem spotkania było również uświadomienie opinii publicznej, zwłaszcza naszego kraju i Gminy, o konieczności likwidacji ubóstwa czy zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności.

W trakcie spotkania mieszkańcy Gminy Biała otrzymali produkty żywnościowe pozyskane z Banku żywności  w Opolu, uczestnicy poczęstowani zostali łazankami przygotowanymi przez Szkołę Podstawową w Białej oraz gorącą zupą pomidorowo-paprykową przygotowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było symboliczne wypuszczenie balonów, któremu towarzyszyło brzmienie skrzypiec. Balony wypuszczono w geście solidarności z osobami żyjącymi w ubóstwie na całym świecie.