Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

 • 10.jpeg
  W dniu 24.07.2020r. nastąpiło uroczyste otwarcie 2 mieszkań wspomaganych dla osób z terenu Gminy Biała. Mieszkania utworzone w ramach projektu partnerskiego „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

  więcej

 • więcej

 • inkubator_02.jpeg
  Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

  więcej

 • odr.png
  Oferty kandydatów do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym można składać w terminie od 18.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

  więcej

 • więcej

 • Ustawa antyprzemocowa

  04 Maja 2020
  stop_przemocy.jpeg
  W czwartek, 30 kwietnia 2020 sejm uchwalił przygotowaną przed ministerstwo sprawiedliwości ustawę antyprzemocową. Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani przez policję bądź żandarmerię wojskową. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

  więcej

 • twoj_parasol.png
  Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

  więcej

 • Tragedia dotknęła 5 osobową rodzinę z Olbrachcic, w pożarze utracili oni prawie cały swój dobytek. Ogłaszamy zbiórkę przedmiotów użytkowych. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej pod nr. 77 4387 - 140

  więcej

 • KOMUNIKAT - SENIOR+

  25 Marca 2020
  W związku z zaleceniem Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przedłuża się zawieszenie działalności Klubu Senior + w Białej do 24 maja 2020 r.

  więcej

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: