Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Dnia 29 listopada 2023r. odbyło się spotkanie z Prezesem Banku Żywności w Opolu

Dnia 29 listopada 2023r. odbyło się spotkanie z Prezesem Banku Żywności w Opolu Panem Edwardem Ambickim w którym, uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. Podczas spotkania Pan Edward Ambicki podsumował zrealizowany Podprogram 2021 Plus i omówił zasady przyznawania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 który, będzie realizowany z Funduszy Europejskiej Pomocy Żywnościowej na lata 2021-2027.

Przypominamy, że o pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny których dochód nie może przekroczyć 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

  • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Spotkanie z Prezesem Banku Żywności w Opolu-01.jpeg Spotkanie z Prezesem Banku Żywności w Opolu-02.jpeg

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: