Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektu w dniach 15.06.2023r i 16.06.2023r. odbyły się spotkania grupy samopomocowej i grupy wsparcia w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Podczas spotkań poruszana była tematyka związana z profilaktyką przeciwdziałania przemocy oraz inne tematy związane z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi.

PDF„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkania grupy samopomocowej i wsparcia.pdf (107,84KB)


 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: