Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Zajęcia integracji sensorycznej

Ligota Bialska to miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi z Gminy Biała w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020 dzieci uczestniczyły w zajęciach integracji sensorycznej, a rodzice w tym czasie mogli korzystać z sali do ćwiczeń. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: