Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci oraz spotkanie rodziców z pracownikiem socjalnym

W nowo powstałym miejscu do aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020 odbyły się kolejne zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci oraz spotkanie rodziców z pracownikiem socjalnym.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: