Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

5-dniowy turnus społeczno-kulturalny po Polsce

W ramach projektu pn.: ,, Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne’’ – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna seniorzy z Gminy Białą wzięli udział w 5- dniowym turnusie społeczno – kulturalnym po Polsce (Ochotnica Dolna, Szczawnica, Zakopane, Dębno Podhalańskie, Stary Sącz).

Celem wyjazdu była aktywizacja i integracja osób starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką, zapoznanie seniorów z historią, kulturą i dziedzictwem kulturowym Polski.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: