Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Seminarium z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022

W dniu 16.12.20222r. w Centrum Społeczno–Kulturalnym w Białej odbyło się Seminarium z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022 w ramach projektu ,,Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju ekonomii społecznej’’ sfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: