Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Informacje dla mieszkańców lokali, które ogrzewane są paliwem stałym z lokalnej sieci ciepłowniczej

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: