Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Życie bez przemocy i uzależnień”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Łączniku w dniu 26 października 2022r. odbyło się spotkanie  trenera z młodzieżą  na temat
profilaktyki przeciwuzależnieniowej  w ramach realizacji projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020
  .
Hasłem spotkania było „Życie bez przemocy i uzależnień” i miało na celu przybliżenie młodzieży problematykę zjawiska przemocy i uzależnień. W  spotkaniu uczestniczyło 60 uczniów i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: