Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Godność dla wszystkich w praktyce: zobowiązania, które wspólnie podejmujemy na rzecz sprawiedliwości społecznej, pokoju i planety

W dniu 18.10.2022r. na rynku w Białej odbył się coroczny happening w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz Światowego Dnia Żywności pod hasłem: „Godność dla wszystkich w praktyce: zobowiązania, które wspólnie podejmujemy na rzecz sprawiedliwości społecznej, pokoju i planety”. Zjednoczenie ludzi o dobrych sercach wsparło ideę przedsięwzięcia gdyż mieszkańcy Białej nie zgadzają się na łamanie praw człowieka, okazują solidarność wobec ofiar biedy. Globalne problemy żywnościowe, walka z głodem, niedożywienie nie są nam obojętne.
Happening zorganizowany z inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Marii Klimowicz we współpracy z Gminą Biała, Bankiem Żywności w Opolu, Gminnym Centrum Kultury w Białej, Zespołem Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, Szkołą Podstawową im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Białej.
Tegoroczne obchody wsparła obecność Burmistrza Białej – Pana Edwarda Plicko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Pani Agnieszki Gabruk, Wiceprezesa Banku Żywności w Opolu – Pan Edwarda Ambickiego, Przedstawiciela Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Pana Mirosława Patoła, Przedsiębiorstwo Społeczne Niewidzialna Przestrzeń – Pani Alicji Stelmaszczyk.
Dziękujemy za wsparcie w organizacji akcji Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Łącznika oraz za udział mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Prudnika oraz Korfantowa, Przedstawicielom Zakładu Aktywności Zawodowej z Nysy, Akademii Piłkarskiej z Białej, Pielęgniarce środowiskowej oraz Posterunkowi Policji z Białej.
Inicjatywa rozpoczęła się od „Marszu żywności” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Białej, który głosił hasła, iż nie marnujemy żywności i przeciwstawiamy się ubóstwu na całym świecie. W geście solidarności z osobami ubogimi i niedożywionymi symbolicznie wypuszczono „gołębie w górę” przy utworze „What a wonderful world” Lusia Amstronga w wykonaniu trębacza Marcela Miczka oraz utworzeniu kręgu dobrych serc z udziałem uczestników. W trakcie happeningu rozdawano zupę grochową oraz artykuły żywnościowe z Banku Żywności w Opolu. Ponadto o oprawę muzyczną zadbała Pani Agata Pytlik.
Dziękujemy za niezawodne wsparcie !

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: