Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Uroczyste uruchomienia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi z Gminy Biała

W dniu 23 września nastąpiło uroczyste uruchomienie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi z Gminy Biała. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

To kolejne działanie w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

Zapraszamy do odwiedzenia!

 


 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: