Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 18 listopada 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

W ramach projektu w dniu 18.11.2021r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy.

Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Bliżej rodziny i dziecka - 8-1.jpeg

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: