Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 29 marca 2022

Dnia 29 marca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 29 marca 2022 (1).jpeg

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 29 marca 2022 (2).jpeg

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: