Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 23 marca 2022 roku projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

W ramach projektu w dniu 23.03.2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia.

Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 23 marca 2022 (3).jpeg

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 23 marca 2022 (2).jpeg

Spotkanie grupy wsparcia w dniu 23 marca 2022 (1).jpeg

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: