Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego

W dniu 21.10.2021r. w Białej odbyło się szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i niepełnosprawnych w ramach Projektu „Przedsiębiorczość społeczna z OWES-em Subregionu Środkowego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 2014-
2020 prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Środkowego z Opola.
W spotkaniu udział wzięło 30 osób z terenu Gminy Biała.
Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość zapoznania się z ideą ekonomii społecznej, możliwościami jakie daje osobom bezrobotnym, przykładami dobrych praktyk oraz wsparcia dla osób zagrożonych.
 
Ponadto w trakcie spotkania omówiono:
  • możliwość założenia podmiotów ekonomii społecznej tj.: Przedsiębiorstwa Społecznego, Spółdzielni Socjalnej, Stowarzyszenia czy Fundacji,
  • sposób uzyskania wsparcia finansowego na założenie lub zatrudnienie uprawnionych osób w przedsiębiorstwie społecznym,
  • możliwość uzyskania wsparcia specjalistycznych doradców, odbycia szkoleń i warsztatów dla wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: