Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Gmina Biała realizuje Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego

logo_wytchnieniowa.jpeg

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Biała będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie niezbędnych dokumentów, które stanowią załącznik do Programu, znajdują się one na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej: http:ops.biala.gmina.pl

Kontakt w sprawie Programu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29                                                                                              

Godziny pracy: 7.30 – 15.30                                                                                                                                               

tel.: 77 4387140
e-mail:        

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: