Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 30 września 2021

Dnia 30 września 2021r. odbyły się warsztaty z „Psychodramy” dla dzieci z grup samopomocowej i wsparcia w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci w 3 grupach po 5 dzieci.

 

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: