Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Spotkanie integracyjne "Piaskownica"

W dniu 07.08.2021r. w godz. od 14.00 do 18.00 na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej odbyło się spotkanie integracyjne  „Piaskownica”.

 Zrealizowane w ramach  projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej„. "

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Partnerem projektu jest  Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Gminy Biała i Ośrodka Pomocy Społecznej . Spotkanie dotyczyło problematyki rodzin i dziecka. Propagowano działania i dobre praktyki na rzecz dzieci i rodzin.

Spotkanie rozpoczęło się czytaniem bajki „Kopciuszek” przez Burmistrza Białej Edwarda Plicko oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Marię Klimowicz.

W trakcie imprezy odbywały się warsztaty i konsultacje specjalistów w zakresie realizowanych projektów, wsparcia i dostępu do informacji: „Opolska mama ma moc”, „Opolskie dla Seniora i Rodziny”, „Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu”, „Ambasada sukcesu”.

W trakcie imprezy wyznaczone były strefy: kulinarna, artystyczna, rodzinnej zabawy.

Były:

  • warsztaty z robienia  pierogów, gdzie dzieci i rodzice uczyły się "Jak zrobić pierogi"?
  • warsztaty przygotowywania dań z urządzenia wielofunkcyjnego.

Sołectwo Radostynia częstowało pysznym, domowym ciastem.

Dodatkowo można było poznać sztuki wykonywania makramy, szydełkowania.

W ramach warsztatów plastycznych, konkursu plastycznego pt. Piaskownica- to miejsce naszych zabaw” ,dzieci biorące w nich udział otrzymały atrakcyjne nagrody. Ponadto były warsztaty dogoterapii z pieskami rasy Pudel. Straż Pożarna z Białej przygotowała pokaz udzielenia pierwszej pomocy. Można było osobiście oglądać wóz strażacki i jego wyposażenie.  Akademia piłkarska z Białej przygotowała warsztaty gry w piłkę nożną.

Na scenie gościnnie występował Zespół Fermata z Chrzelic, Magdalena Gnielka, Chór Campanella, Agata Bajorek z Białej.

Dzieci i rodziny nieodpłatnie mogły korzystać z dmuchańców, animacji oraz fotobudki.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: