Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 15 czerwca 2021

loga_UE.jpeg

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w dniu 15.06.2021r. zorganizowałspotkania z trenerem w placówkach oświatowych na terenie gminy Biała w ramach profilaktyki przeciwuzależnieniowej z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie zostało przeprowadzone w taki sposób aby przybliżyć młodzieży szkolnej problematykę zjawiska przemocy i uzależnień. Spotkania odbyły się pod hasłem „ Życie bez przemocy i uzależnień” i uczestniczyło w nich 120 uczniów.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: