Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Podczas epidemii COVID-19 po raz kolejny wspieramy mieszkańców Gminy Biała!

Podczas epidemii COVID-19 po raz kolejny wspieramy mieszkańców Gminy Biała!

  • 7 razy w tygodniu dostarczamy gorące posiłki bezpośrednio do miejsca zamieszkania osobom wymagającym wsparcia.
  • Usługa Marszałkowskiego kuriera społecznego zabezpiecza potrzeby osób niesamodzielnych w formie zakupu artykułów spożywczych, leków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej. Koszt artykułów spożywczych oraz leków, które są dostarczane do miejsca zamieszkania pokrywa osoba wspierana. Marszałkowski kurier społeczny służy „pomocną dłonią”.

W czasie pandemii pomagamy osobom niesamodzielnym, starszym i niepełnosprawnym.
Jeżeli uważasz, że ktoś wymaga naszego wsparcia, nie czekaj dłużej, działaj i skontaktuj się z OPS w Białej, dostępnym pod nr telefonu 77 4387140 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Działania realizowane są w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” oraz umowie podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: