Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„Inkubator szczęścia” - spotkanie integracyjne z uczestnikami z dnia 17.06.2020 r

loga_inkubator.jpeg

Gmina Biała/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej w ramach umowy Partnerskiej z Fundacją "Rodzinna Stacja" realizuje projekt pn. "Inkubator szczęścia", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Biała.

W ramach projektu w dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami „Inkubator szczęścia”. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać kadrę kierowniczą projektu oraz sposób współpracy, w tym także sposobu mobilnej pracy specjalistów.

 


odr-big.png

Projekt „Inkubator Szczęścia” realizowany przez Fundację „Rodzinna Stacja” w partnerstwie z Gminą Biała współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: