Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Ustawa antyprzemocowa

Informacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

To ważny dzień dla osób i rodzin, dla których przemoc jest codziennością. W czwartek, 30 kwietnia 2020 sejm uchwalił przygotowaną przed ministerstwo sprawiedliwości ustawę antyprzemocową. Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani przez policję bądź żandarmerię wojskową. Winny stosowania przemocy dostanie też zakaz zbliżania się do ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Nowe regulacje przewidują, że uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w sprawach związanych z przemoc domową będą przyznane policji i żandarmerii wojskowej. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywać przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Nakaz ten będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: