Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Otwarcie Senior+

Dnia 15.01.2020 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej (stary kościół ewangelicki) otwarto Senior+ z miejscem spotkań dla wszystkich seniorów z Gminy Biała. Pomieszczenie jest przystosowane do aktywnej działalności ok. 40 seniorów i składa się z dużej sali spotkań, kuchni oraz salki gimnastycznej. Projekt został zrealizowany przy udziale środków rządowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, koszt całkowity to 181 tysięcy złotych z czego prawie 40 tysięcy to wkład własny gminy.

Na uroczystości obecna była wicewojewoda opolska Teresa Barańska i poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara. Licznych gości powitał burmistrz Białej Edward Plicko. Honory gospodarza pełniła kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Maria Klimowicz. Obecni byli także: zastępca burmistrza Mirosław Libront, sekretarz gminy Grażyna Biały, skarbnik gminy Klaudia Kopczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Patryk Bania oraz z Prudnika dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Klimko, a także Radni Bialscy.

Największe grono gości tego dnia stanowili sami zainteresowani, czyli bialscy seniorzy. Dla nich wystąpiły dzieci z GCK działające pod kierunkiem Iwony Preusner i przygotowane tego dnia przez Dominikę Hoinko. Wzruszający minikoncert wokalny dopełnił tą uroczystość, zakończoną przecięciem wstęgi i zwiedzaniem obiektu. Po części oficjalnej podano piękny tort z wizerunkiem obiektu, były też kanapki przygotowane przez seniorów oraz kawa i herbata.

Sam obiekt, w którym mieści się Klub Senior+ to dawny kościół ewangelicki przekształcony na cele społeczne. Zrealizowane to zostało wcześniej w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Modernizacja objęła trzy ważne miejsca użyteczności publicznej w Białej: rynek, teren przy OPS i właśnie stary kościół ewangelicki. Projekt wyniósł prawie 7,5 mln zł (dofinansowanie w kwocie 5 mln zł).

W budynku mieści się także Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej (przeniesiona w grudniu 2019 roku), czytelnia i punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W tych dniach w budynku otwarta też została wystawa „Biała przed wojną” ze zdjęciami, dokumentami i pamiątkami z dawnej Białej, w ramach utworzonego tu Centrum Społeczno-Kulturalnego. Na wystawę zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: